VIDEO pripoved Marjane Nedvodič Brumen
TETO SO ČEZ NOČ IZSELILI
Spomin je prispevala Marjana Nedovič Brumen

ŠTIRIDESETA / Center
Mediatova hiša, današnja Slovenska cesta 50
Leto donacije spomina: 2015
V središču Ljubljane je v Mediatovi hiši (stoji med kavarno Evropa in stavbo Kozolec, na današnji Slovenski cesti 50) imela širša družina Marjane Nedovič Brumen v najemu skoraj celo prvo nadstropje stavbe. Po 2. vojni je najmlajša hči ostala sama, čez noč so jo izselili in nasilno vselili v lastniško hišo k stari mami. 
Po vojni je bila v Ljubljani velika prostorska stiska in tedanja oblast je stanovanjske težave reševala s pomočjo t.i. utesnjevanja. Nekaterim so stanovanja ali njegov del čez noč odvzeli, v mnogih primerih so k družini koga priselili. Mnogim so stanovanjsko težavo rešili tako, da so jim našli prostor v stanovanjih in hišah, kjer so prvotne prebivalce utesnili.  Utesnitev je mnogokrat trajala več kot desetletje.