VIDEO pripoved Toma Mišica
NEVARNA IGRA NA CEKINOVEM GRADU
Spomin je prispeval Tomo Mišič

PETDESETA / Center
Cekinov grad, park Tivoli
Leto donacije spomina: 2015
Po vojni so Cenikov grad nacionalizirali in spremenili v stanovanja, od leta 1955 v njem poteka muzejska dejavnost. Sprva se je imenoval Muzej narodne osvoboditve, leta 1962 se je preimenoval v Muzej ljudske revolucije Slovenije in nato v Muzej novejše zgodovine.
Stari starši Tomota Mišiča so bili v petdesetih letih zaposleni na Cekinovem gradu. Star oče je bil hišnik, stara mama pa je tam pospravljala. Zato se je kot otrok na gradu in okoli njega veliko igral. Otroci so nekoč uspeli zlezti v tank, ki je bil še operativen. K sreči so kmalu prišli miličniki in nevarno igro prekinili. Tanke so kmalu za tem zavarili, da dostop ni bil več možen.