VIDEO pripoved Marjane Erjavec Hauptman
NEPOSREČENE KOMBINACIJE
Spomin je prispevala Marjana Erjavec Hauptman

PETDESETA / Center
Kodeljevo
Leto donacije spomina: 2015
Po vojni je bila v Ljubljani velika prostorska stiska in tedanja oblast je stanovanjske težave reševala s pomočjo t.i. utesnjevanja. Nekaterim so stanovanja ali del stanovanja čez noč odvzeli, v mnogih primerih so k družini koga priselili. Utesnitev je mnogokrat trajala desetletje dolgo in mnogokrat so skupaj vseljevali neposrečene kombinacije. K družini Marjane Erjavec Hauptman so čez noč vselili mater in hčer, sobivanje pa zaradi različnih navad ni bilo enostavno.