VIDEO pripoved Mete Verbič
IGRA Z MESEČNO ZALOGO HRANE
Spomin je prispevala Meta Verbič

PETDESETA / Center
Cankarjevo nabrežje, Filipov dvorec
Leto donacije spomina: 2015
V časih velikega pomanjkanja se je dalo osnovna živila dobiti le preko uradne nakaznice takratne države, tako imenovanih kart. Količina hrane, ki so jo družine prejele na karte, ni ustrezala potrebam in za preživetje sta bili potrebni varčnost in iznajdlivost.
Otroci stisk niso vedn razumeli. Meta Verbič je kot majhna deklica z bratom v igri zmešala mesečno zalogo hrane.